Vad är Pärlgården m.m?

Pärlgården m.m är nu bara en webshop, den fysiska pärlbutiken som låg i Helsingborg har upphört. Shoppen ägs av Marika Lindberg som bildades år 2014

Pärlgården mm
parlgardenmm@gmail.com
www.parlgarden.se
ORG nummer: 196904203566