Hej och välkommen till Pärlgårdens webshop!

Köpvillkoren gäller från 2014-03-24

För att få handla hos oss måste du ha fyllt 18 år.

Betalningsätt

Vi använder oss av PayPal  

 Leveranssätt

Så fort vi får in din betalning så skickar vi paketet nästföljande tisdag, torsdag och fredag. 

Leveranser

Vi skickar med posten

Force Majeure 

händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.